โซเชียลมีเดี่ย โลกอีกใบที่เราเรียกกันว่าสังคมออนไลน์ Social Media

By |2016-04-30T15:49:20-07:00May 12th, 2015|Social Media|

โซเชียลมีเดี่ย คือ สังคมออนไลน์ ที่กลุ่มคนเข้ามาอยู่ร่วมกัน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชอบ ซึ่งกันและกัน การเชื่อมต่อสังคมออน์ไลน์ในปัจจุบันนี้จะมีสักกี่คนที่ไม่เล่น โซเชียลมีเดี่ยเลย อย่างน้อยๆ ก็ต้อง Facebook หรือไม่ก็ Instargram หรืออย่างน้อยก็ต้องเคยผ่าน Hi5 กันมาบ้างแหละ …. ในปัจจุบันนี้คุณไม่สามารถหลีกเลียงได้เลย ไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนก็เจอแต่สังคมก้มหน้าใส่กัน จ้องกันก็แต่โทรศัทพ์มือถือ iPhon iPad หรือ [...]