วันหยุด 2560 วันหยุดราชการ /ไปรษณีย์  2017 

ใครที่กำลังมองหา วันหยุด 2560 สำหรับเป็นวันเทียว วันพักผ่อน ก็เช็คปฏิทินกันไว้ล่วงหน้านะครับจะได้วางแผนในการเดินทางกันไว้แต่เนิ้นๆ และอย่างเทียวกันเพลินจนเกินไปนะครับ

ปล.  โปรดจงรู้ไว้ว่า แอดมินโคตรอิจฉา พนักงานราชการชะมัด ….. ชิ ^^

วันหยุด 2560 เดือนมกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่   2 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
วันอังคารที่  3 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

วันหยุด 2560 เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่   11 กุมภาพันธ์ 2560  วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560  วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

13/14/15/16/17 หยุดยาว เมษายน
13/4/60 วันสงกรานต์
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

วันหยุด 2560 เดือนเมษายน

วันพฤหัสบดีที่   6 เมษายน 2560 วันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่          14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันเสาร์ที่         15 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่       17 เมษายน 2560 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที่  1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน
วันศุกร์ที่     5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
วันพุธที่    10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
วันศุกร์   12 พฤษภาคม 2560 วันพืชมงคล

11/12/13 หยุดยาวกรกฎาคม
08/7/60 วันพระใหญ่
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2560

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา

  • วันจันทร์ที่  10 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
  • วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร10)

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2560

วันเสาร์ที่   12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ

  • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2560 

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ( ร.9 )
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ (ร.9)
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ

  • วันจันทร์ที่  11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี