ทำพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง ใช้เพียงแค่ บัตรประชาชน ใบเดียวเท่านั้น

ปัจจุบันนี้เราสามารถ ทำ Passport ได้ทุกภาคของประเทศไทยแล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในกรุงเทพอีกต่อไป แต่สถานที่ต่างๆ จะแยกกันตามจังหวัดใหญ่ๆ ของแต่ละภาค ปัจจุบันนี้ยังไม่มีทุกจังหวัดนะครับแต่ถือว่าสะดวกมากกว่าเดิมครับ เรารวบรวมสถานที่สำหรับaการรับทำ Passport หรือหนังสือเดินทางในแต่ละจังหวัด ว่าแต่ละจังหวัดนั้นอยู่ที่ไหนกันบ้างพร้อมแผนที่ เพื่อง่ายต่อการเดินทางร่วมถึงวันและเวลาที่เปิดทำการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลก่อนล่วงหน้า และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการ ทำพาสปอร์ต ลองมาดูว่า ทำ passport ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรที่ต้องเตรียมไปบ้างและกันบ้างครับ

ขั้นตอนการ ทำ Passport หรือหนังสือเดินทาง

ผู้มาติดต่อขอ ทำพาสปอร์ตที่ไหน ก็ตามจะต้องรับบัตรคิด แล้วเตรียมเอกสารเพียงอย่างเดี่ยวคือ บัตรประชาชน หรือ สูติบัตรฉบับจริง เท่านั้นสำหรับการทำ

 • เมื่อได้เอกสารแล้วให้ กรอกชื่อ/นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (ย้ำว่า ภาษาอังกฤษเท่านั้น) และชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมารับด้วยตนเองและผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานในต่างจังหวัดรับเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้น)

ยื่นคำร้อง ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ดังนี้

 • บัตรประชาชน หรือ สูติบัตรฉบับจริง
 • บันทึกข้อมูลชีวภาพ
 • วัดส่วนสูง
 • พิมพ์ลายนิ้วมือ
 • ถ่ายภาพ
 • ตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง
 • บันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์

ชำระเงิน มี 2 ส่วน แต่ทำที่เดียวกัน

 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 • ค่าไปรษณีย์ 40 บาท (กรณีต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์)
 • รับใบเสร็จและใบรับของทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการยื่นขอ ทำพาสปอร์ต ทุกขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 8-15 นาที ถือว่าเร็วมากสำหรับการติดต่อทำเครื่องกับทางราชการครับ ระยะเวลานี้ไม่เกี่ยวกับการรอคิวที่มีจำนวนผู้มายืนขอ ทำพาสปอร์ต ครับ

เสร็จสิ้นสำหรับ ทำพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง คุณสามารถรับได้ที่

 • หากมีความประสงค์รับด้วยตนเองใช้เวลา 2 วันทำการ (สำหรับผู้ที่ยื่นขอ ทำพาสปอร์ต ที่เขตกรุงเทพฯ)
 • รอรับทางไปรษณีย์ EMS 5-7 วันทำการ (สำหรับผู้ยื่นขอ ทำพาสปอร์ต ที่ต่างจังหวัด และผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ)

ภาคกลาง

ทำพาสปอร์ต ที่กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร

 • 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 , 0-2981-7257-8
 • โทรสาร 0-2981-7256
 • วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-15.30 น.

ทำพาสปอร์ต ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

หมายเหตุ รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น

ทำพาสปอร์ต ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กรุงเทพมหานคร

 • อาคาร SC Plaza สถานนีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ
 • โทรศัพท์ 02-572-8442 ,  093-010-5247
 • วันทำการ 08.30-15.30 น.

สายรถเมย์ที่ผ่าน  40 , 79  , 123 , 124 , 125 , 127 , 149 , 170 , 183 , 201 , 515 , 516 , 556

หมายเหตุ ย้ายจากที่เทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ทำ Passport ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา-ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
 • โทรศัพท์ 093-0105246
 • เวลาทำการ 08.00-15.30 น.

หมายเหตุ ย้ายจากเซ็นทรัลบางนา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557

ทำ Passport ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

 • อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
 • โทรศัพท์ 02-245-9439 , 02 245-1042
 • โทรสาร 02-245-9438

สายรถเมย์ที่ผ่าน

 • ธรรมดา 12 , 13 , 36 , 36ก , 73 , 73ก , 168 , 171 , 172  514 , 529 , 534 , 551
 • ปอ.  12 , 13 , 36 , 36ก , 54 , 73 , 98 , 157 , 163 , 168 , 171 , 172 , 204
 • ปอ.พ.  4 , 34

หมายเหตุ (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

กรมการกงสุล ได้จัดให้มีหน่วยบริการหนังสือเดินทางแก่ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ประชาชนผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางได้ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำ Passport ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น

 • ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
 • โทรศัพท์ 0-4324-2707 , 0-4324-3462 , 0-4324-2655
 • โทรสาร 0-4324-3441

ทำ Passport ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

 • อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • โทรศัพท์ : 045-344581-2
 • โทรสาร : 045-433646
 • E-mail : passport_ubon@hotmail.com
 • Facebook : http://www.facebook.com/ubonpassport

ทำ Passport ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

 • ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124
 • โทรสาร : 044-243-133

ภาคเหนือ

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

 • อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 • โทรศัพท์ : 053-175-375
 • โทรสาร : 053-175-374

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

 • ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • โทรศัพท์ : 0-5389-1535-6
 • โทรสาร : 0-5389-1534

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

 • ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131
 • โทรสาร : 055-258-117

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

 • ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
  จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 • โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454
 • โทรสาร : 056-233-452

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

 • ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
  ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์ : 042-212827, 042-212-318
 • โทรสาร : 042-222-810

ภาคตะวันออก

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

 • อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 • โทรศัพท์ : 039-301-706-9
 • โทรสาร : 039-301-707

ภาคใต้

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

 • ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 • โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3
 • โทรสาร : 077-274941

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

 • ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 • โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083
 • โทรสาร : 076-222-082

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

 • ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
 • โทรศัพท์ : 074-326508-10
 • โทรสาร : 074-326511

ทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
  ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
 • โทรศัพท์ : 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
 • โทรสาร : 073-274-527

ทำหนังสือเดินทางทำหนังสือเดินทาง ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

 • ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
 • โทรศัพท์ : 038-422438
 • โทรสาร : 038-422437

นอกจากวิธี ทำหนังสือเดินทาง แล้วคุณสามารถอ่านบทความอื่นๆ ได้ ที่นี้

อ่านบทความ สำหรับใครที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว สามารถ ขายภาพออนไลน์ << ได้ที่นี้